Wat doet de mediator?

De mediator is een neutrale gespreksbegeleider en zal alle partijen de gelegenheid geven om zijn of haar standpunt duidelijk te maken. Bij de zoektocht naar ieders belangen, heeft de mediator als doel het onderlinge begrip te vergroten/te herstellen waardoor partijen gezamenlijk toekomstbestendige afspraken kunnen maken.

De mediator is geen partij én heeft geen belang bij de uitkomst van de gesprekken. Ook neemt de mediator geen beslissingen. Hij is slechts procesbegeleider en zorgt voor een juiste afwikkeling van uw scheiding.

Voordelen mediation

  • U houdt (samen met uw ex-partner) de regie in eigen handen
  • Tijdbesparing
  • Beide partijen beschikken over dezelfde informatie
  • Kostenbesparing
  • Goede afspraken bevorderen de toekomstige relatie


Nadelen mediation

  • De mediator kan niemand dwingen tot het maken van keuzes/afspraken
  • Beide partijen moeten bereidt zijn tot deelname aan mediation