Vervolggesprek

Na het eerste kennismakingsgesprek verzoek ik u diverse documenten aan te leveren om meer inzicht te krijgen in uw situatie. Tijdens de vervolgafspraken bespreken we de volgende onderdelen met elkaar:

  • Kinderen en ouderschapsplan
  • Verdelen van de bezittingen waaronder de woning
  • Kinder- en/of partneralimentatieberekeningen
  • In kaart brengen nieuwe financiële situatie
  • Verdeling pensioenen
  • Overlijden tijdens of na de scheiding
  • Verzekeringen
  • Afspraken over toekomstige geschillen

Als u over bovenstaande punten overeenstemming hebt bereikt, zal ik de gemaakte afspraken vastleggen in een convenant. Na ondertekening van het convenant moet er een verzoekschrift worden opgesteld voor de rechtbank. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een advocaat. De advocaat is verantwoordelijk voor de inhoud van het verzoekschrift en daarom zullen alle documenten in het bijzijn van de advocaat ondertekend worden alvorens het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Zodra de rechtbank de beschikking heeft afgegeven, kan de advocaat de scheiding laten inschrijven bij de Burgerlijke Stand. Ná inschrijving is de scheiding definitief.

De duur van een scheidingstraject is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie, de snelheid waarmee u in staat bent om tot afspraken te komen en alle benodigde gegevens te verzamelen. Het totale traject bedraagt tussen de 2 en 5 afspraken en duurt gemiddeld 4 maanden.