Kennismakingsgesprek

Het eerste contact vindt vaak telefonisch plaats met één van de partijen. Dit telefonisch contact wordt zo kort mogelijk gehouden en hier wordt alleen de werkwijze van Breitner Financieel Advies en Mediation besproken. Indien gewenst, kan de andere partij ook telefonisch contact opnemen zodat beide partijen over dezelfde informatie beschikken.

Gedurende het eerste telefonisch contact wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Dit is geheel kosteloos en vrijblijvend. Hierin wordt het scheidingstraject toegelicht en welke kosten ermee gemoeid gaan.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken wij ook uw persoonlijke situatie en worden uw wensen en verwachtingen van het scheidingstraject in kaart gebracht.

Indien er een gezamenlijke wens bestaat om met elkaar verder te gaan, wordt de dienstverleningsovereenkomst aan het einde van het kennismakingsgesprek getekend en start daarna de begeleiding.